Radha Madhava Thiru Kalyana Mahothsavam

Radha Madhava Thiru Kalyana Mahothsavam is on at Sri Sankara Gurukulam, C.P. Ramaswamy St., Abhiramapuram from February 24-27.

Highlights – Nama Sankirtanam by K Kalyanarama Bhagavathrton Feb.24 – 6.30 p.m. Feb. 25 – Namasankirtnam by OS Sundar Bhagavathatr-6.30 p.m.
Feb. 26 – Ashtapadhi Bhajans by Kalyani and party-10.30 a.m. and at 3 p.m; 5 p.m. Bhajans by OS Mukund and Ram Natarajan.
Feb.27 – Radha Kalyanam-9 a.m.; 6.30 p.m. Cuddalore Gopi presents Panduranga Leela Vaibhavam.
Ph: 93809 61682, 93814 30775.