Celebrating Vinayaka Chathurthi with Sringeri Jagadguru

His Holiness Sri Sri Bharati Tirtha Mahaswamigal, Jagadguru Shankaracharya of Dakshinamnaya Sri Sharada Peetham, Sringeri is camping at 124, Sudharma, R. K. Salai.

His Holiness performed special poojas to Lord Vinayaka on Vinayaka Chaturthi day, Sep.19. (photo left)

Sahasra Modaka homam was also performed.

For schedule of celebrating Vinayaka Chathurthi at this place click here.

 

(Photo left: Poornahuti of Sahasra Modaka homam in the presence of Sringeri Jagadguru.)