Sudarshana homam at Sri Vedanta Desikar Temple

Sri Sudarshana Laksharchanai will be performed at Sri Vedanta Desikar Temple, Mylapore from July 23 – 25 followed by a Sri Sudarshana Maha homam on July 26. For details contact the temple at 4, K. P. Koil Sannathi Street, Mylapore. Ph: 24953799.