Lalitha Sahasranamam parayanam at R. A. Puram till Aug 16

Sringeri Jagadguru Sanatana Dharma Vidya Samithi and Vidya Bharathi Saanga Veda Paripalana Sabha, Melmangalam will be conducting Lalitha Sahasranamam parayanam everyday till Aug 16. At Sringeri Pravachana Mandiram, R. A. Puram, 4.45 p.m onwards. All are welcome. Ph: 9841729112, 9840640020.