Talk on Shyama Sastrigal; this week at Mylapore

Mylai Baktha Jana Sabai has organised a talk on ‘Mummurthigalil Oruvarana Sri Shyama Sasthrigal’ by G. Ganesa Sharma this week. On Nov 30, 6.45 p.m. At Valleswarar Temple, South Mada Street, Mylapore. Ph: 9962158508.